RESERVA

 

SOL·LICITUD DE RESERVA

Mitjançant aquest formulari recopilarem les dades necessàries per a poder gestionar la sol·licitud de reserva. 

Recorda que has de omplis tots els camps que siguin obligatoris, ja que sense haver completat tota la informació no es podrà avançar en els diferents apartats de la reserva.

Que necessitaràs per fer la reserva?  

- NIF / PASSAPORT de el resident.

- Fotografia personal mida carnet de el resident.

- Nombre IBAN per domiciliar el pagament.

IMPORTANT:  

-Abans d'enviar la sol·licitud de reserva trobaràs  Les condicions generals de contractacióque hauràs de llegir iacceptar per finalitzar amb la reserva.  Són vinculants per a la Residència Sant Miquel dels Sants des del moment que envies la sol·licitud.

 

-Un cop acceptada la reserva, es disposa de 24 hores per realitzar el pagament mitjançant transferència bancària de: 400 €

(100 € de matrícula i 300 € de el dipòsit de garantia)